Opinie klientów

W imieniu Zarządu Fundacji Habitat for Humanity Poland pragnę wyrazić swoje podziękowanie za przygotowanie i przeprowadzenie we wrześniu i październiku 2017 roku szkolenia dla naszego zespołu z zakresu strategii komunikacji oraz przygotowania i przeprowadzenia prezentacji projektów. Doceniamy nie tylko Pani rzetelną i interdyscyplinarną wiedzę, popartą praktycznym doświadczeniem, ale także dopasowanie narzędzi i zakresu proponowanej wiedzy do potrzeb zespołu, co świadczy o Pani świetnych umiejętnościach trenerskich. Ten najwyższy poziom szkolenia, staranne przygotowanie i Pani zaangażowanie w osiągnięcie jego celów w połączeniu z faktem, iż wykonała je Pani pro bono, jako wolontariuszka, zasługują na szczególne wyróżnienie, gdyż świadczą o stuprocentowym zorientowaniu na jakość Pani usług!

Miło mi poinformować, iż podawane przez Panią podczas szkolenia przykłady są obecnie cytowane i używane jako ikony w codziennej pracy zespołu, a dla Zarządu Fundacji wyraźnie zauważalna jest  poprawa jakości naszych zewnętrznych komunikatów i prezentowanych materiałów.”

Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezes Fundacji Habitat for Humanity Poland

Warszawa, 17 listopada 2017


„Pani Anna Bućkowska ujęła nas nie tylko wielką kompetencją w zakresie zarządzania ludźmi oraz pełną kontrolą nad wieloma wątkami przedsięwzięcia i przy ograniczonym wsparciu innych osób, ale również wielką kulturą osobistą, ogromnym spokojem w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętnością rozmowy z ludźmi. Nie dość na tym, poświęciła Ona wiele czasu na merytoryczne zapoznanie się z przedmiotem konferencji, a na koniec przygotowała raport, którego od firmy Esplanada nie wymagaliśmy”.

Urszula Sowińska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Warszawa, 5 maja 2013


„Pani Anna Bućkowska reprezentuje rzetelną wiedzę z zakresu PR i marketingu, doświadczenie praktyczne, pragmatyzm oraz intuicję przedsiębiorcy. Jest prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie. Umie skutecznie przełożyć potrzeby przedsiębiorstwa na zagadnienia PR i marketingu”.

Jadwiga Zaręba, Villa Odnova

Warszawa, 15 kwietnia 2013


„Pani Anna Bućkowska jest osobą o wyjątkowej kulturze osobistej. Potrafi „krok po kroku” wytłumaczyć nawet laikowi zawiłości sztuki marketingowej i Public Relations. Po wdrożeniu jej opracowań i wytycznych umiemy wykorzystać nasz potencjał. Wiemy, jakie są nasze „mocne strony”, jak właściwie wprowadzić przemyślaną strategię firmy i jak nie zmarnować nadarzającej się okazji do promowania swojej firmy”.

Alicja i Piotr Kalisiak

Kobyłka, 1 września 2011


„Anna was totally dedicated to her work at Pro Relo and was responsible for the smooth running of all elements of the business. She applied equal dedication and attention to detail to the delivery of relocation services as to administrative/financial matters and steered the company successfully through the difficult 2008-9 period. Her organised work style has impressed everyone she worked with and she was able to perform multiple tasks and manage an array of competing priorities”.

Annie Krasińska, Former MD and Owner of Pro Relocation Sp. z o.o.

Warszawa, 14 września 2011


„My praise for Anna cannot be highly enough, she is a lady dedicated to her role, not only within the scope of contractual services, but those well over and above the call of duty. Her management and organisational skills, customer service skills and high level of customer care, stand her in good stead to tackle any type of role. Her combined skills are ideally transferable to a variety of roles, and she will always meet each day and each new task with a smile and a ‚can do’ approach”.

Fiona Mathieson, Relocation Consultant for Chevron United Kingdom Ltd.

Warszawa, 15 września 2011


„Trzy miesiące to krótki czas, lecz dla typowego tempa agencji Public Relations – całe mnóstwo ciężko przepracowanych godzin. Każda z nich pozwalała mi lepiej poznać Anię. Jest bardzo odpowiedzialnym pracownikiem i dobrym partnerem. Bardzo szybko nauczyła się oddzielać kwestie, w których oczekuję od niej absolutnej samodzielności od tych, w których chciałabym mieć możliwość ingerencji w projekt.
To niezwykle rzadka cecha, zwłaszcza u osób z takim doświadczeniem i wiedzą, jak Ani. Takie podejście gwarantuje przestrzeganie granic, a jednocześnie zwiększa kreatywność i efektywność projektu – poprzez sprowadzenie wszelkich dyskusji do konkretnych argumentów, a nie niekończących się dyskusji”.

Tatiana Mindewicz-Puacz, Task Force Consulting Sp. z o.o.

Warszawa, 14 września 2007