O autorce

Nazywam się Anna Bućkowska. Od połowy lat 90. XX wieku pasjonuje mnie rozwój ludzi i organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji obu tych procesów. Swoją wiedzę czerpię zarówno z literatury, stałych szkoleń, jak i codziennej pracy managera.

Po raz pierwszy na członka zarządu zostałam powołana w 2000 r. Była to lokalna organizacja pozarządowa posiadająca afiliację Habitat for Humanity International. Bardzo wysokie standardy i w zasadzie korporacyjna kultura organizacyjna stanowiły dla mnie nie lada wyzwanie. Jednak jak magnes przyciągała mnie wysoka skuteczność osiąganych celów wynikająca z połączenia pasji zmieniania świata na lepsze z bardzo wysokim poziomem strategiczno-operacyjnym. Wiedzę na temat zarządzania chłonęłam całą sobą. Korzystałam z każdej okazji uczenia się. Na moim biurku rosły stosy książek, które łapczywie czytałam w każdej wolnej chwili. A to była zaledwie praca wolontariacka…

Trzy lata później zostałam zatrudniona przez Habitat for Humanity Poland jako koordynator projektu. Jego celem było podniesienie kompetencji przywódczych młodych liderów społeczności lokalnych. Te jakże pożądane umiejętności zdobywaliśmy i szlifowaliśmy podczas realnej, codziennej pracy na rzecz osób potrzebujących. Do dziś wspominam ten projekt z prawdziwą satysfakcją. To był kawał wspaniałej roboty, która odmieniła życie 12 niezamożnych rodzin, 30 wolontariuszy i moje.

W latach 2004-2006 realizowałam swoje osobiste marzenia w Wielkiej Brytanii. Natomiast od  2007 roku zawodowo pracuję jako manager, konsultant i doradca organizacji pozarządowych oraz firm rodzinnych.

Główny obszar mojej działalności stanowi wspieranie klientów w procesie tworzenia strategii biznesowych oraz wypływających z nich strategii komunikacyjnych i wizerunkowego rozwoju marki.

*  *  *  *  *

Pracuję także jako doradca motywacyjno-rozwojowy pomagając klientom odkryć i zrozumieć ich Indywidualny Profil Motywacyjny. Dzięki temu mogą w pełni rozwinąć swój potencjał osobisty i zawodowy, czując przy tym radość i spełnienie.

Według opracowanej przeze mnie typologii, która jest rozwinięciem pracy Tamary Lowe, jestem Dowódcą, co oznacza, że moją motywację budują wydajność, stabilizacja oraz nagrody zewnętrzne. Ich dopełnieniem i wsparciem są posiadane przeze mnie wrodzone talenty*: indywidualizacja, odpowiedzialność, stała potrzeba uczenia się i rozwoju, dyscyplina oraz maksymalizacja.

Dzięki indywidualizacji zawsze widzę przede wszystkim człowieka, jego potrzeby i potencjał. Łączący się z tym talentem zmysł obserwacji i analizy pozwala mi także na zręczne przekładanie tego co skomplikowane na elementy zrozumiałe i dostępne.

Odpowiedzialności zawdzięczam zarówno sprawność organizacyjną, jak i zdolność naturalnego porządkowania otaczającej mnie rzeczywistości.

Umiejętność słuchania oraz łatwość dostrzegania elementów komplementarnych wypływa z mojej stałej potrzeby uczenia się i rozwoju. To także dzięki niej z łatwością grupę osób indywidualnych łączę w skutecznie działające zespoły.

Dyscyplina podpowiada mi co, jak i kiedy powinno się zdarzyć, aby osiągnąć założony cel. Gwarantuje wytrwałość pomimo przeszkód. Wzbogaca mnie też dbałością o szczegóły i umiłowaniem najwyższej jakości.

Dzięki maksymalizacji wizje i cele sprawnie i skutecznie przekładam na działanie. Wykorzystuję przy tym talenty, umiejętności, wiedzę oraz upodobania i potrzeby poszczególnych członków zespołu.

* * *

Jestem absolwentką Indywidualnego Toku Studiów na Wydziale Pedagogicznym i Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, London School of Public Relations oraz Studiów Podyplomowych z Doradztwa Zawodowego. Od 2007 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, z przerwą na pracę jako członek zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa (2015-2017), a następnie jako Prezes Fundacji PGE (2017-2019).

* Według Badania Clifton StrengthsFinder®