Działanie, Myślenie

Marka i jej komunikacja cz. I

W każdej marce jest produkt, ale nie każdy produkt ma markę.

Tożsamość marki to znacznie więcej niż produkt, usługa, nazwa firmy, czy przynależne im logo. To skomplikowana i wielopłaszczyznowa rzeczywistość. Wśród małych firm i organizacji pozarządowych często niedoceniana, traktowana jako marketingowy bełkot.

Tymczasem konsekwencje posiadania tożsamości marki i spójnego jej komunikowania są bardzo realne. Mają wydźwięk psychologiczny, biznesowy, ekonomiczny i prawny.

Z psychologicznego punktu widzenia, tożsamość marki tworzy niepowtarzalny zespół cech i wartości, które wyróżniają ją pozytywnie pośród innych marek. Inaczej mówiąc, jest to założony przez nas idealny obraz, który ma zagościć w umysłach naszych klientów. Dzięki nadanym marce cechom staje się ona „partnerem” o określonym wyglądzie i osobowości. Partnerem, do którego można mieć osobisty stosunek.

Z biznesowego punktu widzenia tożsamość marki jest najlepszym sposobem komunikowania wartości materialnych i niematerialnych. Jest obietnicą złożoną klientowi, w odniesieniu do wartości produktu lub usługi.
Z ekonomicznego punktu widzenia, zdefiniowanie tożsamości marki, a następnie jej spójne komunikowanie znacząco usprawnia proces sprzedaży i dotarcia do potencjalnych klientów.

Pomaga też utrzymać klientów już pozyskanych.
W sensie prawnym – pozwala właścicielowi pobierać płynące z jej sprzedaży zyski. Jest przynależna konkretnemu podmiotowi prawnemu i tylko jemu. Podlega ochronie prawnej.

Z punktu widzenia samej organizacji to świadomość wyznawanych wartości a następnie ich spójne i konsekwentne komunikowanie, zarówno klientowi, jak i otoczeniu biznesowemu. Jednak w pierwszej kolejności – własnym pracownikom.
Złożona klientowi, w postaci marki, obietnica komunikowana jest zarówno wprost (deklaratywnie), jak i pozawerbalnie. Brak zgodności między tymi dwoma kanałami zawsze przeważy na korzyść tego drugiego. Słowa to zaledwie 7-12% skuteczności przekazu.

Wiarygodność marki jest weryfikowana stale i nieubłaganie. Dla klienta,
pracownika, czy kontrahenta marka jest całością jego doświadczeń związanych z wszystkimi sytuacjami, w których pojawia się w jego życiu.

Mówi o niej każdy aspekt funkcjonowania organizacji. W takim samym stopniu komunikują ją jakość produktów czy usług, świadomie przygotowane materiały marketingowe, jak i wygląd czy zachowanie pracowników. A nawet wycieraczka przed wejściem.

Tagged ,