Działanie, Myślenie

Za i przeciw wzrostowi firmy

Badania nad przedsiębiorstwami, które charakteryzuje stały rozwój wartości, wskazują, że to, co je odróżnia od konkurencji, to skoncentrowana strategia zakładająca połączenie przedsiębiorczego podejścia rynkowego z wewnętrznym systemem, opartym na etycznym przywództwie, kulturze organizacji i wewnętrznej polityce firmy.

Wzrost nie następuje sam z siebie. Jest to zazwyczaj skomplikowany proces, który wymaga zarówno eksperymentowania, uczenia się, jak i podejmowania kontrolowanego ryzyka.

Prowadzone od ponad trzydziestu lat badania nad firmami o stałym rozwoju, pozwalają na sformułowanie swoistej recepty na sukces. Wg Edwarda Hessa DNA stałego rozwoju wartości składa się z:

 • prostej, skoncentrowanej strategii (większość badanych przedsiębiorstw nie sprzedawała unikalnych produktów czy usług),
 • struktury, która umożliwia wdrożenie przedsiębiorczych rozwiązań zorientowanych na klientów,
 • celu istnienia i wartości prowadzonego biznesu formułowanych ponad i poza czysto finansowe efekty,
 • nieustającego, stałego doskonalenia się,
 • dużego zaangażowania pracowników i wysokiej odpowiedzialności,
 • skromnego, pełnego pasji przywództwa opartego na wartościach,
 • egzekwowania doskonałości.

Jednocześnie zarówno doświadczenia wielu firm, jak i prowadzone badania naukowe dowodzą, że wzrost nie zawsze jest dobry. Jeśli nie jest dobrze przemyślany, a firma nań przygotowana, może doprowadzić do jej zniszczenia. Należy pamiętać, że im firma staje się większa, tym bardziej staje się biurokratyczna i zawiła w swym działaniu. A to może okazać się zbyt dużym wyzwaniem, także dla jej kierownictwa.

Wzrost zawsze wpływa na ludzi, systemy kontroli, technologię, logistykę i konkurencję. Dlatego powinien wypływać ze świadomie podjętej decyzji po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” oraz ocenie ryzyka zarówno wypływającego ze wzrostu, jak i braku wzrostu.

Zanim podejmie się decyzję o wzroście warto sobie zadać kilka pytań:

 • dlaczego firma powinna rosnąć?
 • w jaki sposób firma ma rosnąć?
 • o ile powinna wzrosnąć?
 • na ile wzrostu można sobie pozwolić?
 • czy firma dysponuje wystarczającą liczbą osób?
 • czy osoby, którymi dysponuje są tymi właściwymi?
 • czy są opracowane procesy zatrudniania i szkolenia nowych osób?
 • czy firma posiada odpowiednie systemy kontroli finansowej?
 • czy firma posiada odpowiednie systemy kontroli jakości?
 • w jaki sposób wzrost wpłynie na:
  • kulturę organizacyjną firmy?
  • obsługę klienta?^doświadczenia klienta?
  • dostęp do gotówki?
  • łańcuch dostaw, materiały wytwórcze, dostawców?
  • dystrybucję i dostawy?
  • bezpieczeństwo finansowe netto?
 • czy firma posiada adekwatne, codzienne, informacje, aby monitorować ryzyko?
 • kto może pomóc firmie monitorować, zarządzać i korygować takie ryzyko i jego efekty?
 • czy potrzebuje nadać wzrostowi tempa?

Dobrze i zdrowo funkcjonująca firma wcześniej czy później staje przed problemem wzrostu. Jednak istotne jest, aby tego wzrostu nie wymuszać. Warto się zastanowić, w jakim zakresie i kolejności podejmować kolejne wyzwania. Być może nie ma potrzeby rewolucjonizowania wszystkich aspektów na raz?

Okazuje się także, że zamiast koncentrowania się na wzroście, dużo korzystniejsze jest dla firmy dążenie do stałego doskonalenia się. A wzrost, z czasem, staje się jego naturalną konsekwencją.

Tagged , ,